Lichter in je werk!

De Zustercoach – voor zorgprofessionals

Zorg is de essentie van het bestaan’, aldus de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter. Werken in de zorg is voor veel mensen dan ook het mooiste wat er is. Maar als zorgprofessional fit blijven in je werk, is niet altijd makkelijk. Zeker nu niet. De druk op het zorgsysteem is groot, het tekort aan personeel enorm, verzuimcijfers zijn hoog, teams lopen vast en een gezonde organisatie-ontwikkeling wordt uitgesteld. Veel zorgprofessionals werken dan ook onder grote druk. Langdurige uitval of uitstroom is een reëel risico. Ben je leidinggevende in de zorg? Dan heb je ook zorg te dragen voor de veerkracht van je mensen. Zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Nu en in de toekomst. De Zustercoach helpt daarbij.

Zorgprofessionals werken hard om mensen goede zorg te bieden. En wie zorgt er voor hén?

Leidinggeven, betekent ook belangrijke vragen beantwoorden. Hoe zorg je ervoor dat je mensen uitstekende zorg leveren en ondertussen als professional zelf in balans blijven? Waar lopen jouw teams op vast? Hoe voorkom je vertrek of langdurig verzuim? Wat heeft iedereen nodig om goed te kunnen blijven werken?

Een cruciale factor bij goed kunnen blijven functioneren onder uitdagende omstandigheden, is mentale fitheid. De Zustercoach biedt training en coaching aan zorgprofessionals, om hen te helpen om hun veerkracht hervinden en te vergroten, meer werkplezier te ervaren en lichter in hun werk te staan.

Voor wie

De Zustercoach is er voor zorgprofessionals die een betere balans willen vinden tussen werkdruk en werkplezier en hun werk lichter willen beleven. Verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals in de zorg, zowel individueel als in teams: hoe behoud je veerkracht wanneer de omstandigheden zwaar en uitdagend zijn?

Wat je in het leven tegenkomt, heb je vaak niet voor het kiezen. Hoe je ermee omgaat wel.

christopher-machicoane-hurtaud-ewZkOqjl2Ys-unsplash

Resultaten

Na afloop van de trainingen en coaching van De Zustercoach beleven zorgprofessionals hun werk als lichter en ervaren meer werkplezier. Als individu of als team krijgen zij inzicht in hun persoonlijke balans tussen energievreters en energiegevers, en krijgen zij grip op hoe ze dit kunnen beïnvloeden. Ze worden zich bewust van wat hen voldoening en zingeving geeft. Ze halen het beste in zichzelf en in de ander weer naar boven. Zo bouwen ze aan hun mentale fitheid en veerkracht.

Aanbod training en coaching

1. Werkdruk en werkplezier - online training voor zorgprofessionals

Deze training voor teams en individuele zorgprofessionals geeft inzicht in de beleving van werkdruk en werkplezier. Deelnemers worden zich bewust van de (dis)balans tussen energievreters en energiegevers en leren hoe ze hier invloed op kunnen uitoefenen.

We gaan kort (theoretisch) in op de invloed van stress, aandachtsmanagement en de kracht van keuzes maken. Individuele oefeningen zorgen voor persoonlijk leren, uitwisseling in kleine groepen zorgt voor verdieping. Iedere deelnemer maakt een persoonlijk plan van aanpak en ontvangt een huiswerkopdracht. In de terugkombijeenkomst bespreken we het effect en het geleerde. Door het maken van bewuste keuzes krijgt de deelnemer op een positieve manier weer regie op de beleving van het werk. En kan met energie weer verder werken!

Praktische info

 • online groeps-of teamtraining
 • voor teams of individuele deelnemers (losse inschrijving)
 • tijdsduur: 2 x 2 uur
 • aantal deelnemers: 6 tot 12, bij teams in overleg
 • uitvoeringsdata: in overleg, overdag of in de avond
 • kosten: € 110,- per deelnemer

Recente reacties van deelnemers

“Boven verwachting, concreet. Ik heb echt een individueel plan kunnen realiseren.”

– Jeugdverpleegkundige

“We hadden ons als team opgegeven. Ik ging er blanco in en vond het een verrassend leuke training!”

– Verpleegkundige Infectieziektebestrijding GGD

“De training is afwisselend en boeiend; een eye-opener die voor bewustwording zorgt. Het heeft mijn verwachtingen ruimschoots overtroffen. Geen wollig taalgebruik, lekker to the point, leuke interactie met andere deelnemers. Kortom: met hernieuwde energie, blij naar mijn werk.”

– Verpleegkundige Spoed Eisende Hulp

“Het leverde meer bewustwording van hoe ik in mijn werk sta. Heerlijk om weer eens aandacht/zorg te krijgen van zo’n training.”

– Verpleegkundige GGZ

“Niet te langdradig met veel bla bla, gewoon heerlijk basic en to the point, daar hou ik van en kan ik wat mee!”

– Wijkverpleegkundige

2. ‘Verdiep je werkplezier’ - online training voor zorgprofessionals

In deze verdiepende training gaan we een stap verder door een stapje achteruit te doen. Lichter worden in je werk is méér dan alleen het ervaren van werkplezier. We gaan dieper in op de relatie tussen plezier, voldoening, zingeving, kwaliteiten en persoonlijke waarden. Op welke manier kun je weer meer voldoening gaan ervaren? Wat doet er écht toe in je werk, waar zit voor jou de werkelijke zingeving? En hoe kan je dit voeden, zodat je zelf weer meer energie krijgt?

De inhoud van deze training stemmen we af op de vraag: wat gaat jou als deelnemer nu écht verder brengen? Waar het accent in deze training op ligt, hangt dan ook af van de specifieke vraag van de opdrachtgever en van de deelnemers. Naar behoefte zetten we passende werkvormen en instrumenten in.

Praktische info

 • online groeps- of teamtraining
 • voor teams of individuele deelnemers (losse inschrijving)
 • tijdsduur: 4 uur totaal, in overleg
 • aantal deelnemers: 6 tot 12, bij teams in overleg
 • uitvoeringsdata: in overleg
 • kosten: € 140,- per deelnemer

Recente reacties van deelnemers

“De training heeft mij geholpen helder te krijgen welke waarden ik belangrijk vind in mijn werk. Trainer Tineke heeft een warme open houding en biedt creatieve oefeningen, die je uitdagen om uit je vertrouwde denkcirkel te stappen”

– Jeugdarts

“Mooie online training gehad. Veel ‘o ja-momenten’, die zaken weer duidelijk maakten. Fijn om in contact te zijn met collegae en uit te wisselen. In Corona-tijd, zonder fysiek contact, is dit een mooie vorm van training.”

– Wijkverpleegkundige

3. Coaching voor zorgprofessionals

Elke zorgprofessional heeft in het werk haar of zijn eigen uitdagingen en dilemma’s. De Zustercoach biedt coaching aan zorgprofessionals en teams die zich willen ontwikkelen. De aanleiding kan een probleem zijn, een knelpunt of een patroon waarin je niet verder in komt. In de coaching gaan we hier dieper op in.

We maken goede afspraken over de manier waarop we gaan samenwerken, deze vormen de basis. Samen bepalen we het coachdoel, dat uitgangspunt wordt voor het verdere traject. We gaan in op de behoefte die achter de vraag ligt en wat écht belangrijk is. We creëren ruimte om vanuit verschillende perspectieven naar het onderwerp te kijken. Hierdoor ontstaat inzicht in welke overtuigingen belemmerend werken en wat je kunt doen om de gewenste verandering in gang te zetten. De coaching zet je aan tot actie en daagt je uit om daadwerkelijk stappen te zetten. We zullen steeds bekijken of de coaching datgene oplevert wat je voor ogen hebt. Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn daarbij vanzelfsprekend.

Als team en als zorgprofessional word je je bewust van je persoonlijke en professionele potentie. Vanuit deze potentie handelen, geeft je kracht en geeft het team vleugels en hernieuwde energie!

Praktische info

 • (team) coaching op maat
 • voor teams of individuele deelnemers
 • tijdsduur: in overleg
 • uitvoeringsdata: in overleg, overdag of in de avond
 • kosten: 150- per uur, strippenkaart per team mogelijk.

Recente reacties van deelnemers

“De coachingsgesprekken zijn prettig en niet veroordelend. Ze geven je inzichten in wat je zelf kunt doen en bieden de benodigde handvatten hiervoor. In korte tijd hebben we hier als team veel aan gehad.”

– Jeugdverpleegkundige

“Het (her)vinden van je eigen weg kent bijbehorende uitdagingen. Tineke is in haar coachingsgesprekken oprecht en warm. Zij luistert naar jouw ervaringen en ondersteunt hierin niet alleen je eigen reflectie en besef, maar ook geeft zij voeding om veranderingen aan te gaan en op te pakken. Gesprekken met Tineke kun je echt met een gerust hart ingaan.”

– Pedagoog

Inhoudelijke basis

Het programma van De Zustercoach is gebaseerd op best practices en ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals als verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en andere professionals in de zorg. Het aanbod van De Zustercoach wordt voortdurend aangevuld op basis van evaluatie. Zo sluit het naadloos aan op wat zorgprofessionals nodig hebben om te floreren in hun beroepspraktijk.

De theoretische basis van het programma bestaat uit elementen van Theorie U, positieve psychologie, positieve intelligentie en de Vijf sterren aanpak voor gezonde werkdruk®. Ook componenten uit de arbeidspsychologie spelen een rol, net als de visie op organisatieontwikkeling, verandering en wendbaarheid van Changekitchen.

Het programma is door zorgprofessionals zeer positief beoordeeld; deelnemers rapporteren een blijvend positief resultaat op de wijze waarop ze hun werk beleven.

Hoe doe jij dat, licht blijven in je werk?

Begeleiding

De trainingen en coaching van De Zustercoach worden geleid door Tineke Rullmann. Tineke werkt al geruime tijd als gecertificeerd en geaccrediteerd (CPCC, PCC) coach met zorgprofessionals die energie in hun werk willen behouden en vergroten. Tineke’s fascinatie voor mens, gedrag en arbeid, loopt als een rode draad door haar loopbaan. Zij kent de zorg van binnenuit. Jarenlang werkte Tineke als verpleegkundige in verschillende velden van de gezondheidszorg. Zij studeerde arbeids-en organisatiepsychologie en vervulde verschillende beleids- en managementfuncties in de (publieke) gezondheidszorg.

Als ervaren coach zet Tineke al deze perspectieven en ervaring in, voor het trainen en coachen van zorgprofessionals, zowel in teams als individueel. Met veel succes. Vanuit het verlangen mensen te helpen krachtige positieve keuzes te maken in hun werk, ontwikkelde ze het trainings- en coachingsaanbod van De Zustercoach. Bij de uitvoering van dit aanbod, worden uitsluitend getrainde en gecertificeerde coaches ingezet. De drijfveer voor De Zustercoach is dat zorgprofessionals ook in uitdagende omstandigheden en op langere termijn mentaal fit blijven en kunnen bieden wat in het leven van essentiële waarde is: zorg en hulp aan kwetsbaren en zieken.

Persoonlijk advies of aanmelden

Ben je nieuwsgierig naar wat dit programma van De Zustercoach jou, je team of je medewerkers kan brengen? Wil je meer weten over de inhoud van de trainingen of de mogelijkheden voor coaching?

Stuur dan een mail via tinekerullmann@changekitchen.nl. We nemen snel contact met je op.

Changekitchen

Changekitchen heeft zich gespecialiseerd in leiderschap bij verandering; wij helpen organisaties en hun mensen beter, slimmer en flexibeler in te spelen op veranderingen om hen heen, waardoor ze blijvend betere resultaten behalen.

De Zustercoach is powered by Changekitchen.