Bewust beweging brengen in de wereld. Nu.

Programma

Het programma Waarachtig Leiderschap is ontwikkeld door Changekitchen, gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en leiderschap bij verandering. De visie van Changekitchen ligt dan ook aan de basis van het programma: mensen leren het meest door het delen van uiteenlopende perspectieven en ervaringen, om deze vervolgens daadwerkelijk toe te passen in de eigen praktijk.

 

Samen maximaal leren, van en met elkaar. Het programma is dan ook zo opgebouwd, dat het de meeste vruchten afwerpt voor jezelf én voor de organisatie waarvoor je werkt. Changekitchen brengt haar visie op leren graag ook zelf in praktijk. Vandaar de unieke inschrijfconstructie ‘buy one, give one’.

Opbouw

Waarachtig Leiderschap bestaat uit 6 onderdelen en heeft een doorlooptijd van 8 maanden. Het programma start met een persoonlijk gesprek.

 

Het hart van het programma bestaat uit vier plenaire blokken van 2 dagen met een overnachting. Deze blokken zijn opgebouwd rondom vier vragen: Wie ben ik als leider? (1), Waar geloof ik in? (2), Hoe zet ik mijn visie in de wereld? (3), Hoe blijf ik vitaal? (4). In elk blok zorgen we voor veel inspiratie. Bijvoorbeeld door interactieve sessies met verrassende gastsprekers die een stevige vinger aan de pols van de tijdgeest hebben. Je krijgt daarbinnen alle ruimte om gericht aan het werk te gaan met wat jij persoonlijk wil leren.

 

Tussen deze blokken door, ontvang je 6 uur individuele begeleiding van een ervaren coach. Deze begeleiding is gekoppeld aan je eigen leervraag. Ook krijg je als deelnemer in deze tussenruimte online learnings, inspirerende bronnen (blogs, vlogs en andere content) en kun je sparren en reflecteren met een andere deelnemer die fungeert als je buddy. We sluiten het programma af met een slotbijeenkomst waar alle inzichten en resultaten samenkomen (6).

PERSOONLIJK GESPREK
Het leiderschapsprogramma start met een individueel gesprek met een van de begeleiders. Je bespreekt samen wat het programma inhoudt en of het bij je past, wat je wilt leren als leider, wat je in de praktijk wilt veranderen en hoe het programma je hierin vooruit kan brengen.

 

WIE BEN IK ALS LEIDER?2 dagen, met overnachting
In het eerste blok van het programma maak je kennis met de andere deelnemers en met de begeleiders. Daarna gaan we aan de slag en krijg je via diverse werkvormen meer inzicht in jezelf, als mens en als leider. Je kijkt waarderend naar jezelf op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Wat heeft je gevormd? Waar bevind je je nu? Wat doet er voor jou echt toe? Welke emoties en overtuigingen sturen je gedrag en in hoeverre kun je hier bewust in schakelen? Welke krachten schuilen er in je? We gaan onderzoeken wie jij bent, waar jij voor staat en waartoe je in staat bent. Hierdoor krijg je een beter inzicht in jezelf als leider en als mens.

 

WAAR GELOOF IK IN?2 dagen, met overnachting
In het tweede blok van het programma, richten we ons op de vraag hoe je vanuit je persoonlijke waarden en kwaliteiten als leider verbinding maakt met ‘wat er nodig is’. Voor jouw organisatie en voor de wereld daarbuiten. Wanneer doe ik de juiste dingen? Welke andere perspectieven neem ik mee? Wie wil ik zijn als leider? Wat wil ik bereiken? Welke droom heb ik voor mijn organisatie? Of voor de wereld daarbuiten? Hoe kan ik die dromen verbinden aan elkaar? Hoe geef ik deze dromen een stevige worteling in mij als mens en als leider? In dit blok vertaal jij je persoonlijk leerdoel in een concrete praktijkopdracht voor je werk als leider.

 

HOE ZET IK MIJN VISIE IN DE WERELD?2 dagen, met overnachting
In derde blok leer je hoe je je visie op een betekenisvolle manier kunt uitdragen in je organisatie en in de wereld. Hoe geef je concreet vorm aan de betekenis en verantwoordelijkheid die je hebt als manager of leidinggevende? Hoe houd ik contact met andere mensen en andere perspectieven? Hoe biedt mijn verhaal inspiratie, ruimte of rust aan anderen? Welke invloed kan ik vanuit mijn organisatie uitoefenen en wat vraagt dit van mij? Dit blok geeft je handvatten om zelfverzekerd en doeltreffend je visie uit te dragen. En vooral: om de mensen om je heen, daarin mee te nemen.

 

HOE BLIJF IK VITAAL?2 dagen, met overnachting
In het vierde blok gaat het over de lange termijn: nu je weet welke visie je wil uitdragen en hoe, gaat het erom dat je dit kunt blíjven doen, ook over een langere periode. Hoe blijf ik vitaal in het uitoefenen van mijn invloed? Hoe blijf ik handelen vanuit rust en standvastigheid, ongeacht de tegenwind? Hoe geef ik humor, zelfreflectie, acceptatie, en twijfel een plek in mijn leiderschap? Hoe blijf ik dicht bij mijzelf? Hoe houd ik balans?

 

SLOTBIJEENKOMST
Op de slotbijeenkomst draait het om oogsten en vieren. We geven al jouw resultaten en successen een podium; we kijken terug naar waar je staat, wat je hebt bereikt en waar je heen wil. Samen met alle andere deelnemers. Zo maken we voor iedereen het (leer)rendement van het programma manifest, ook voor de toekomst.

Terug naar de hoofdpagina